podeptać

podeptać (sie) – podeptać pol.)

bezokolicznikpodeptać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.podepca; podeptōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.podepcesz; podeptosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.podepce; podepto
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.podepcymy; podeptōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.podepcecie; podeptocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.podepcōm; podeptajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.podeptoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.podeptoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.podeptoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.podeptali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.podeptaliście; żeście podeptali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.podeptali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.podeptała żech; podeptałach; żech podeptała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.podeptała żeś; podeptałaś; żeś podeptała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.podeptała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..podeptały my; my podeptały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. podeptałyście; żeście podeptały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.podeptały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.podeptało żech; żech podeptało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.podeptało żeś; żeś podeptało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.podeptało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech podeptoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś podeptoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł podeptoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my podeptali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście podeptali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli podeptali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech podeptała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś podeptała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była podeptała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my podeptały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście podeptały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były podeptały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech podeptało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś podeptało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było podeptało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . podeptej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech podepto; niech podepce
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.podeptejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech podepcōm; niech podeptajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. podeptoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. podeptoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.podeptoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.podeptali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. podeptali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.podeptali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.podeptała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
podeptała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.podeptała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. podeptały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.podeptały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.podeptały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. podeptało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.podeptało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.podeptało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych podeptoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś podeptoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by podeptoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my podeptali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście podeptali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by podeptali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych podeptała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś podeptała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by podeptała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my podeptały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście podeptały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by podeptały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych podeptało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś podeptało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by podeptało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypodeptany
rzeczownik odczasown.podeptani
Rybnik

 

Niy podeptej mi sam tych grzōndek.

Kery mi sam podeptoł po tym świyyżym betōngu?

Pozbiyrej te graczki z delōwki, bo ci ich kery podepce.

 

 

 

 

Podej dalij…