poderznyć

poderznyć (sie) – podciąć (pol.)

bezokolicznikpoderznyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poderzna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poderzniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poderznie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poderznymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poderzniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poderznōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poderznōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poderznōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poderznōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poderzli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poderzliście; żeście poderzli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poderzli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poderzła żech; poderzłach; żech poderzła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poderzła żeś; poderzłaś; żeś poderzła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poderzła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poderzły my; my poderzły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poderzłyście; żeście poderzły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poderzły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poderzło żech; żech poderzło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poderzło żeś; żeś poderzło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poderzło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poderznōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poderznōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poderznōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poderzli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poderzli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poderzli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poderzła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poderzła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poderzła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poderzły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poderzły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poderzły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poderzło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poderzło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poderzło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poderznij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poderznie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poderznijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poderznōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poderznōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poderznōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poderznōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poderzli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poderzli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poderzli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poderzła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poderzła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poderzła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poderzły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poderzły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poderzły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poderzło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poderzło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poderzło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poderznōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poderznōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poderznōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poderzli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poderzli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poderzli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poderzła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poderzła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poderzła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poderzły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poderzły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poderzły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poderzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poderzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poderzło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypoderznyty
rzeczownik odczasown.poderznyci
Rybnik

 

Przidziesz mi ryby pozbijać, bo jo niy poradza poderznyć żodnej gowiedzi.      (cz: poder-znyć)

Kokotowi trza łeb siykyrōm ôdrōmbać a niy poderznyć         (cz: poder-znyć)

Sam sie terazki naskludzało tela gizdōw, aż strach wylazować w nocy, że cie kery poderznie.   (cz: poder-znie)

Podej dalij…