podgryź

podgryź (sie) – podgryźć (pol.)

bezokolicznikpodgryź
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.podgryza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.podgryziesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.podgryzie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.podgryzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.podgryziecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.podgryzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.podgryz żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.podgryz żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.podgryz
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.podgryźli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.podgryźliście; żeście podgryźli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.podgryźli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.podgryzła żech; podgryzłach; żech podgryzła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.podgryzła żeś; podgryzłaś; żeś podgryzła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.podgryzła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..podgryzły my; my podgryzły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. podgryzłyście; żeście podgryzły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.podgryzły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.podgryzło żech; żech podgryzło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.podgryzło żeś; żeś podgryzło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.podgryzło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech podgryz
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś podgryz
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł podgryz
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my podgryźli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście podgryźli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli podgryźli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech podgryzła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś podgryzła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była podgryzła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my podgryzły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście podgryzły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były podgryzły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech podgryzło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś podgryzło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było podgryzło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . podgryź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech podgryzie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.podgryźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech podgryzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. podgryz bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. podgryz byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.podgryz by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.podgryźli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. podgryźli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.podgryźli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.podgryzła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
podgryzła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.podgryzła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. podgryzły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.podgryzły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.podgryzły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. podgryzło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.podgryzło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.podgryzło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych podgryz
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś podgryz
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by podgryz
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my podgryźli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście podgryźli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by podgryźli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych podgryzła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś podgryzła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by podgryzła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my podgryzły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście podgryzły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by podgryzły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych podgryzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś podgryzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by podgryzło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypodgryziōny
rzeczownik odczasown.podgryziyni
Rybnik

 

Jak bych bōł chyciōł tego, co mi te auto podropoł, to bych go chyba bōł podgryz.

Ôtok zaś sam sōmsiadowi coś kura podgryzło.

Nornica mi taki piykne tulpy podgryzła w wszystki uschły.

 

Podej dalij…