podgryzać

podgryzać (sie) – podgryzać (pol.)

bezokolicznikpodgryzać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.podgryzōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.podgryzosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.podgryzo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.podgryzōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.podgryzocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.podgryzajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.podgryzoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.podgryzoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.podgryzoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.podgryzali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.podgryzaliście; żeście podgryzali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.podgryzali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.podgryzała żech; podgryzałach; żech podgryzała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.podgryzała żeś; podgryzałaś; żeś podgryzała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.podgryzała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..podgryzały my; my podgryzały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. podgryzałyście; żeście podgryzały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.podgryzały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.podgryzało żech; żech podgryzało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.podgryzało żeś; żeś podgryzało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.podgryzało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech podgryzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś podgryzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł podgryzoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my podgryzali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście podgryzali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli podgryzali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech podgryzała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś podgryzała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była podgryzała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my podgryzały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście podgryzały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były podgryzały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech podgryzało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś podgryzało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było podgryzało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . podgryzej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech podgryzo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.podgryzejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech podgryzajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. podgryzoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. podgryzoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.podgryzoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.podgryzali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. podgryzali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.podgryzali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.podgryzała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
podgryzała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.podgryzała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. podgryzały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.podgryzały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.podgryzały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. podgryzało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.podgryzało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.podgryzało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych podgryzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś podgryzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by podgryzoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my podgryzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście podgryzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by podgryzali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych podgryzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś podgryzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by podgryzała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my podgryzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście podgryzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by podgryzały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych podgryzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pdogryrzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pdogryzało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda podgryzoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz podgryzoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie podgryzoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy podgryzali; bydymy podgryzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie podgryzali; bydziecie podgryzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm podgryzali; bydōm podgryzać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda podgryzała; byda podgryzać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz podgryzała; bydziesz podgryrzać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie podgryzała; bydzie podgryzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy podgryzały; bydymy podgryzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie podgryzały; bydziecie pdogryzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm podgryzały; bydōm podgryrzać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda podgryzało; byda podgryzać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz podgryzało; bydziesz podgryzać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie podgryzało; bydzie podgryzać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypodgryzany
rzeczownik odczasown.podgryzani
Rybnik

 

Nornica mi sam sztyjc podgryzajōm te kwiotki.

Lis mi sam loce a podgryuzo kury, jak yno zapōmnia zawrzyć kurnik.

 

Podej dalij…