podopisować

podopisować (sie) – podopisywać (pol.)

bezokolicznikpodopisować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.podopisuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.podopisujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.podopisuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.podopisujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.podopisujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.podopisujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.podopisowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.podopisowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.podopisowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.podopisowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.podopisowaliście; żeście podopisowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.podopisowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.podopisowała żech; podopisowałach; żech podopisowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.podopisowała żeś; podopisowałaś; żeś podopisowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.podopisowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..podopisowały my; my podopisowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. podopisowałyście; żeście podopisowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.podopisowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.podopisowało żech; żech podopisowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.podopisowało żeś; żeś podopisowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.podopisowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech podopisowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś podopisowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł podopisowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my podopisowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście podopisowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli podopisowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech podopisowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś podopisowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była podopisowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my podopisowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście podopisowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były podopisowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech podopisowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś podopisowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było podopisowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . podopisuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech podopisuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.podopisujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech podopisujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. podopisowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. podopisowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.podopisowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.podopisowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. podopisowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.podopisowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.podopisowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
podopisowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.podopisowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. podopisowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.podopisowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.podopisowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. podopisowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.podopisowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.podopisowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych podopisowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś podopisowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by podopisowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my podopisowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście podopisowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by podopisowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych podopisowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś podopisowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by podopisowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my podopisowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście podopisowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by podopisowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych podopisowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś podopisowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by podopisowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypodopisowany
rzeczownik odczasown.podopisowani
Rybnik

 

Wejźcie, podopisujcie sie sam jeszcze na ta lista, kery chciołby jechać na tyn pōnć.

Dej, ci sam jeszcze podopisuja, co mosz kupić.

Podopisuj se: kilo soli, fōnt masła a kołki.

 

Podej dalij…