podosuwać

podosuwać (sie) – podosypywać (pol.)

bezokolicznikpodosuwać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.podosuwōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.podosuwosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.podosuwo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.podosuwōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.podosuwocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.podosuwajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.podosuwoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.podosuwoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.podosuwoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.podosuwali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.podosuwaliście; żeście podosuwali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.podosuwali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.podosuwała żech; podosuwałach; żech podosuwała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.podosuwała żeś; podosuwałaś; żeś podosuwała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.podosuwała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..podosuwały my; my podosuwały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. podosuwałyście; żeście podosuwały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.podosuwały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.podosuwało żech; żech podosuwało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.podosuwało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.podosuwało żeś; żeś podosuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech podosuwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś podosuwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł podosuwoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my podosuwali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście podosuwali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli podosuwali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech podosuwała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś podosuwała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była podosuwała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my podosuwały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście podosuwały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były podosuwały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech podosuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś podosuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było podosuwało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . podosuwej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech podosuwo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.podosuwejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech podosuwajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. podosuwoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. podosuwoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.podosuwoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.podosuwali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. podosuwali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.podosuwali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.podosuwała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
podosuwała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.podosuwała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. podosuwały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.podosuwały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.podosuwały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. podosuwało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.podosuwało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.podosuwało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych podosuwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś podosuwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by podosuwoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my podosuwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście podosuwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by podosuwali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych podosuwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś podosuwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by podosuwała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my podosuwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście podosuwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by podosuwały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych podosuwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś podosuwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by podosuwało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypodosuwany
rzeczownik odczasown.podosuwani
Rybnik

 

Podosuwej do tych miechōw po trosze, bo tam jeszcze trocha wlezie.

Pōdź, podosuwōmy jeszcze trocha do tych kibli, bo niy byda z prōznymi chodziōł.

 

Podej dalij…