podować

podować (sie) – podawać (pol.)

bezokolicznikpodować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.podowōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.podowosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.podowo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.podowōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.podowocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.podowajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.podowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.podowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.podowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.podowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.podowaliście; żeście podowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.podowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.podowała żech; podowałach; żech podowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.podowała żeś; podowałaś; żeś podowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.podowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..podowały my; my podowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. podowałyście; żeście podowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.podowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.podowało żech; żech podowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.podowało żeś; żeś podowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.podowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech podowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś podowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł podowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my podowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście podowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli podowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech podowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś podowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była podowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my podowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście podowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były podowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech podowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś podowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było podowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . podowej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech podowo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.podowejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech podowajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. podowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. podowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.podowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.podowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. podowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.podowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.podowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
podowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.podowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. podowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.podowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.podowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. podowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.podowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.podowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych podowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś podowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by podowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my podowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście podowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by podowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych podowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś podowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by podowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my podowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście podowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by podowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych podowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś podowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by podowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda podowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz podowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie podowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy dowali; bydymy podować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie podowali; bydziecie podować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm podowali; bydōm podować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda podowała; byda podować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz podowała; bydziesz podować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie podował; bydzie podować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy podowały; bydymy podować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie podowały; bydziecie podować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm podowały; bydōm podować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda podowało; byda podować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz podowało; bydziesz podować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie podowało; bydzie podować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypodowany
rzeczownik odczasown.podowani
Rybnik

 

Jo ci byda podowała te szolki z byfyja, a ty kładź ich sam na stole.

Stanymy we raji, a bydymy se podować te cegły z rynki do rynki.

Ôni mi podowali te snopki na widłach a jo ich kłod na wozie a udeptowoł.

Podej dalij…