podpisać

podpisać (sie) – podpisać (pol.)

bezokolicznikpodpisać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.podpisza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.podpiszesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.podpisze
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.podpiszymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.podpiszecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.podpiszōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.podpisoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.podpisoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.podpisoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.podpisali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.podpisaliście; żeście podpisali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.podpisali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.podpisała żech; podpisałach; żech podpisała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.podpisała żeś; podpisałaś; żeś podpisała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.podpisała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..podpisały my; my podpisały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. podpisałyście; żeście podpisały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.podpisały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.podpisało żech; żech podpisało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.podpisało żeś; żeś podpisało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.podpisało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech podpisoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś podpisoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł podpisoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my podpisali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście podpisali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli podpisali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech podpisała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś podpisała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była podpisała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my podpisały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście podpisały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były podpisały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech podpisało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś podpisało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było podpisało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . podpisz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech podpisze
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.podpiszcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech podpiszōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. podpisoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. podpisoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.podpisoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.podpisali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. podpisali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.podpisali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.podpisała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
podpisała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.podpisała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. podpisały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.podpisały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.podpisały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. podpisało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.podpisało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.podpisało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych podpisoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś podpisoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by podpisoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my podpisali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście podpisali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by podpisali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych podpisała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś podpisała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by podpisała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my podpisały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście podpisały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by podpisały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych podpisało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś podpisało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by podpisało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypodpisany
rzeczownik odczasown.podpisani
Rybnik

 

Sam sie jeszcze musicie podpisać.

Chcesz, to mu podpisz, ale jo mu niy podpisza tej zgody na prawo jazdy na motorcykel.

Kery sie sam podpisoł pod tym pismym?

Podej dalij…