podpiyrać

podpiyrać (sie) – podpierać (pol.)

bezokolicznikpodpiyrać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.podpiyrōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.podpiyrosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.podpiyro
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.podpiyrōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.podpiyrocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.podpiyrajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.podpiyroł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.podpiyroł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.podpiyroł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.podpiyrali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.podpiyraliście; żeście podpiyrali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.podpiyrali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.podpiyrała żech; podpiyrałach; żech podpiyrała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.podpiyrała żeś; podpiyrałaś; żeś podpiyrała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.podpiyrała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..podpiyrały my; my podpiyrały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. podpiyrałyście; żeście podpiyrały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.podpiyrały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.podpiyrało żech; żech podpiyrało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.podpiyrało żeś; żeś podpiyrało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.podpiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech podpiyroł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś podpiyroł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł podpiyroł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my podpiyrali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście podpiyrali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli podpiyrali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech podpiyrała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś podpiyrała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była podpiyrała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my podpiyrały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście podpiyrały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były podpiyrały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech podpiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś podpiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było podpiyrało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . podpiyrej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech podpiyro
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.podpiyrejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech podpiyrajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. podpiyroł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. podpiyroł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.podpiyroł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.podpiyrali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. podpiyrali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.podpiyrali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.podpiyrała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
podpiyrała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.podpiyrała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. podpiyrały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.podpiyrały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.podpiyrały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. podpiyrało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.podpiyrało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.podpiyrało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych podpiyroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś podpiyroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by podpiyroł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my podpiyrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście podpiyrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by podpiyrali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych podpiyrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś podpiyrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by podpiyrała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my podpiyrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście podpiyrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by podpiyrały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych podpiyrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś podpiyrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by podpiyrało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda podpiyroł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz podpiyroł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie podpiyroł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy podpiyrali; bydymy podpiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie podpiyrali; bydziecie podpiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm podpiyrali; bydōm podpiyrać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda podpiyrała; byda podpiyrać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz podpiyrała; bydziesz podpiyrać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie podpiyrała; bydzie podpiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy podpiyrały; bydymy podpiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie podpiyrały; bydziecie podpiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm podpiyrały; bydōm podpiyrać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda podpiyrało; byda podpiyrać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz podpiyrało; bydziesz podpiyrać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie podpiyrało; bydzie podpiyrać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypodpiyrany
rzeczownik odczasown.podpiyrani
Rybnik

 

Starziku, dyć wejźcie se ta kryka, to wōm sie lepszy pudzie, jak sie bydziecie niōm podpiyrać.

Latoś jabka majōm tela ôwocōw, że trza te asty podpiyrać, coby sie niy połōmały.

Chałupa sie nōm tak buli skuli szkodōw gōrniczych, że trza jōm podpiyrać sztajfami .

 

Podej dalij…