podrobić

podrobić – podrobić, sfałszować (pol.)

bezokolicznikpodrobić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.podrobia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.podrobisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.podrobi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.podrobiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.podrobicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.podrobiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.podrobiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.podrobiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.podrobiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.podrobiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.podrobiyliście; żeście podrobiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.podrobiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.podrobiyła żech; podrobiyłach; żech podrobiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.podrobiyła żeś; podrobiyłaś; żeś podrobiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.podrobiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..podrobiyły my; my podrobiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. podrobiyłyście; żeście podrobiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.podrobiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.podrobiyło żech; żech podrobiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.podrobiyło żeś; żeś podrobiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.podrobiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech podrobiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś podrobiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł podrobiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my podrobiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście podrobiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli podrobiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech podrobiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś podrobiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była podrobiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my podrobiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście podrobiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były podrobiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech podrobiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś podrobiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było podrobiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . podrōb
tr. rozk. l. poj 3. os.niech narobi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.podrōbcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech podrobiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. podrobiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. podrobiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pdorobiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.podrobiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. podrobiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.podrobiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.podrobiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
podrobiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.podrobiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. podrobiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.podrobiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.podrobiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. podrobiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.podrobiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.podrobiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych podrobiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś podrobiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by podrobiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my podrobiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście podrobiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by podrobiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych podrobiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś podrobiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by podrobiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my podrobiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście podrobiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by podrobiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych podrobiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś podrobiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by podrobiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypodrobiōny
rzeczownik odczasown.podrobiyni
Rybnik

 

SI: Mosz to ôd mamy podpisano ta dwuja, abo żeś jōm zaś podrobiōł?

PL: Masz to podpisaną przez mamę tę dwuję, albo ją znowu podrobiłeś?

 

SI: Terazki idzie wszystko kupić, bo Chińczyki wszystko podrobiōm, że ani niy poznosz.

PL: Teraz można wszystko kupić, bo Chińczycy wszystko podrobią, że nawet nie zauważysz.

 

Podej dalij…