podsuć

podsuć (sie)  – podsypać (pol.)

bezokolicznikpodsuć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.podsuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.podsujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.podsuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.podsujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.podsujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.podsujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.podsuł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.podsuł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.podsuł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.podsuli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.podsuliście; żeście podsuli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.podsuli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.podsuła żech; podsułach; żech podsuła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.podsuła żeś; podsułaś; żeś podsuła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.podsuła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..podsuły my; my podsuły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. podsułyście; żeście podsuły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.podsuły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.podsuło żech; żech podsuło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.podsuło żeś; żeś podsuło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.podsuło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech podsuł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś podsuł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł podsuł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my podsuli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście podsuli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli podsuli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech podsuła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś podsuła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była podsuła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my podsuły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście podsuły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były podsuły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech podsuło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś podsuło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było podsuło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . podsuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech podsuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.podsujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech podsujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. podsuł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. podsuł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.podsuł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.podsuli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. podsuli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.podsuli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.podsuła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
podsuła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.podsuła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. podsuły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.podsuły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.podsuły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. podsuło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.podsuło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.podsuło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych podsuł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś podsuł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by podsuł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my podsuli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście podsuli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by podsuli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych podsuła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś podsuła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by podsuła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my podsuły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście podsuły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by podsuły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych podsuło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś podsuło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by podsuło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypodsuty
rzeczownik odczasown.podsuci
Rybnik

 

Dźwignij trocha ta fliza, a jo ci tam podsuja gościom trocha piosku

Podsujcie mu sam hasio pod kōłka, co niy bydzie tak kełzoł.

 

Podej dalij…