podsuwać

podsuwać (sie) – podsypywać (pol.)

bezokolicznikpodsuwać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.podsuwōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.podsuwosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.podsuwo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.podsuwōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.podsuwocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.podsuwajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.podsuwoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.podsuwoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.podsuwoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.podsuwali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.podsuwaliście; żeście podsuwali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.podsuwali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.podsuwała żech; podsuwałach; żech podsuwała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.podsuwała żeś; podsuwałaś; żeś podsuwała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.podsuwała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..podsuwały my; my podsuwały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. podsuwałyście; żeście podsuwały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.podsuwały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.podsuwało żech; żech podsuwało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.podsuwało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.podsuwało żeś; żeś podsuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech podsuwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś podsuwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł podsuwoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my podsuwali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście podsuwali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli podsuwali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech podsuwała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś podsuwała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była podsuwała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my podsuwały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście podsuwały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były podsuwały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech podsuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś podsuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było podsuwało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . podsuwej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech podsuwo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.podsuwejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech podsuwajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. podsuwoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. podsuwoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.podsuwoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.podsuwali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. podsuwali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.podsuwali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.podsuwała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
podsuwała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.podsuwała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. podsuwały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.podsuwały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.podsuwały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. podsuwało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.podsuwało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.podsuwało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych podsuwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś podsuwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by podsuwoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my podsuwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście podsuwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by podsuwali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych podsuwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś podsuwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by podsuwała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my podsuwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście podsuwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by podsuwały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych podsuwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś podsuwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by podsuwało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda podsuwoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz podsuwoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie podsuwoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy podsuwali; bydymy podsuwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie podsuwali; bydziecie podsuwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm podsuwali; bydōm podsuwać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda podsuwała; byda podsuwać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz podsuwała; bydziesz podsuwać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie podsuwała; bydzie podsuwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy podsuwały; bydymy podsuwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie podsuwały; bydziecie podsuwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm podsuwały; bydōm podsuwać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda podsuwało; byda podsuwać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz podsuwało; bydziesz podsuwać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie podsuwało; bydzie podsuwać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypodsuwany
rzeczownik odczasown.podsuwani
Rybnik

 

Chca sam podsuwać tak dłōgo, aż wyrownōm cały tyn plac.

Niy moga sam wiyncyj podsuwać tej ziymie, bo za chwila byda mioł do pōł ôkyn zasute.

Podej dalij…