podwiōnzać

podwiōnzać (sie) – podwiązać (pol.)

bezokolicznikpodwiōnzać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.podwiōnża
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.podwiōnżesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.podwiōnże
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.podwiōnżymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.podwiōnżecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.podwiōnżōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.podwiōnzoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.podwiōnzoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.podwiōnzoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.podwiōnzali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.podwiōnzaliście; żeście podwiōnzali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.podwiōnzali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.podwiōnzała żech; podwiōnzałach; żech podwiōnzała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.podwiōnzała żeś; podwiōnzałaś; żeś podwiōnzała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.podwiōnzała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..podwiōnzały my; my podwiōnzały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. podwiōnzałyście; żeście podwiōnzały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.podwiōnzały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.podwiōnzało żech; żech podwiōnzało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.podwiōnzało żeś; żeś podwiōnzało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.podwiōnzało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech podwiōnzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś podwiōnzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł podwiōnzoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my podwiōnzali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście podwiōnzali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli podwiōnzali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech podwiōnzała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś podwiōnzała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była podwiōnzała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my podwiōnzały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście podwiōnzały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były podwiōnzały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech podwiōnzało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś podwiōnzało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było podwiōnzało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . podwiōnż
tr. rozk. l. poj 3. os.niech podwiōnże
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.podwiōnżcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech podwiōnżōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. podwiōnzoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. podwiōnzoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.podwiōnzoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.podwiōnzali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. podwiōnzali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.podwiōnzali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.podwiōnzała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
podwiōnzała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.podwiōnzała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. podwiōnzały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.podwiōnzały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.podwiōnzały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. podwiōnzało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.podwiōnzało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.podwiōnzało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych podwiōnzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poddwiōnzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by podwiōnzoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my podwiōnzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście podwiōnzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by podwiōnzali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych podwiōnzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś podwiōnzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by podwiōnzała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my podwiōnzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście podwiōnzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by podwiōnzały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych podwiōnzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś podwiōnzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by podwiōnzało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. -. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypodwiōnzany
rzeczownik odczasown.podwiōnzani
Rybnik

POL: podwiązać, przywiązać od spodu do czegoś.

 

Wejź kōnsek drōtu a podwiōnż tyn kabel do tego hoka, bo go za chwile kery urwie.

Stōj ci podwiōnża tyn kabel do dyszla, bo go za chwila urwiesz, abo przidepniesz a sie przewrōcisz.

Podej dalij…