podwiōnzować

podwiōnzować (sie) – podwiązywać (pol.)

bezokolicznikpodwiōnzować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.podwiōnzuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.podwiōnzujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.podwiōnzuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.podwiōnzujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.podwiōnzujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.podwiōnzujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.podwiōnzowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.podwiōnzowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.podwiōnzowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.podwiōnzowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.podwiōnzowaliście; żeście podwiōnzowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.podwiōnzowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.podwiōnzowała żech; podwiōnzowałach; żech podwiōnzowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.podwiōnzowała żeś; podwiōnzowałaś; żeś podwiōńzowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.podwiōnzowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..podwiōnzowały my; my podwiōnzowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. podwiōnzowałyście; żeście podwiōnzowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.podwiōnzowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.podwiōnzowało żech; żech podwiōnzowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.podwiōnzowało żeś; żeś podwiōnzowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.podwiōnzowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech podwiōnzowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś podwiōnzowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł podwiōnzowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my podwiōnzowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście podwiōnzowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli podwiōnzowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech podwiōnzowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś podwiōnzowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była podwiōnzowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my podwiōnzowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście podwiōnzowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były podwiōnzowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech podwiōnzowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś podwiōnzowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było podwiōnzowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . podwiōnzuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech podwiōnzuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.podwiōnzujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech podwiōnzujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. podwiōńzowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. podwiōnzowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.podwiōnzowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.podwiōnzowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. podwiōnzowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.podwiōnzowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.podwiōnzowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
podwiōnzowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.podwiōnzowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. podwiōnzowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.podwiōnzowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.podwiōnzowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. podwiōnzowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.podwiōnzowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.podwiōnzowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych podwiōnzowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś podwiōnzowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by podwiōnzowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my podwiōnzowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście podwiōnzowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by podwiōnzowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych podwiōnzowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś podwiōnzowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by podwiōnzowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my podwiōnzowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście podwiōnzowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by podwiōnzowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych podwiōnzowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś podwiōnzowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by podwiōnzowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda podwiōnzowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz podwiōnzowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie podwiōnzowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy podwiōnzowali; bydymy podwiōnzować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie podwiōnzowali; bydziecie podwiōnzować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm podwiōnzowali; bydōm podwiōnzować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda podwiōnzowała; byda podwiōnzować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz podwiōnzowała; bydziesz podwiōnzować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie podwiōnzowała; bydzie podwiōnzować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy podwiōnzowały; bydymy podwiōnzować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie podwiōnzowały; bydziecie podwiōnzować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm podwiōnzowały; bydōm podwiōnzować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda podwiōnzowało: byda podwiōnzować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz podwiōnzowało; bydziesz podwiōnzować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie podwiōnzowało; bydzie podwiōnzować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypodwiōnzowany
rzeczownik odczasown.podwiōnzowani
Rybnik

 

Wejż a podwiōnzuj te krze tōmatōw do patykōw tak, coby kiści niy leżały na ziymi.

 

 

 

Podej dalij…