podychać

podychać (sie) – pooddychać, wypocząć (pol.)

bezokolicznikpodychać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.podychōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.podychosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.podycho
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.podychōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.podychocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.podychajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.podychoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.podychoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.podychoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.podychali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.podychaliście; żeście podychali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.podychali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.podychała żech; podychałach; żech podychała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.podychała żeś; podychałaś; żeś podychała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.podychała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..podychały my; my podychały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. podychałyście; żeście podychały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.podychały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.podychało żech; żech podychało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.podychało żeś; żeś podychało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.podychało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech podychoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś podychoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł podychoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my podychali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście podychali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli podychali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech podychała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś podychała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była podychała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my podychały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście podychały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były podychały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech podychało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś podychało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było podychało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . podychej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech podycho
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.podychejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech podychajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. podychoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. podychoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.podychoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.podychali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. podychali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.podychali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.podychała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
podychała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.podychała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. podychały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.podychały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.podychały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. podychało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.podychało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.podychało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych podychoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś podychoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by podychoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my podychali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście podychali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by podychali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych podychała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś podychała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by podychała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my podychały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście podychały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by podychały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych podychało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś podychało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by podychało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.podychani
Rybnik

 

Wybiyrōmy sie na niedziela do gōrōw, podychać trocha świyżym luftym.

Podychoł żech trocha na urlopie, tōż terazki trza sie chytać roboty.

 

 

Podej dalij…