podziubać

podziubać (sie) – podziobać (pol.)

bezokolicznikpodziubać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.podziubia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.podziubiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.podziubie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.podziubiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.podziubiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.podziubiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.podziuboł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.podziuboł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.podziuboł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.podziubali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.podziubaliście; żeście podziubali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.podziubali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.podziubała żech; podziubałach; żech podziubała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.podziubała żeś; podziubałaś; żeś podziubała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.podziubała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..podziubały my; my podziubały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. podziubałyście; żeście podziubały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.podziubały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.podziubało żech; żech podziubało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.podziubało żeś; żeś podziubało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.podziubało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech podziuboł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś podziuboł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł podziuboł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my podziubali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście podziubali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli podziubali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech podziubała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś podziubała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była podziubała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my podziubały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście podziubały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były podziubały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech podziubało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś podziubało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było podziubało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . podziubej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech podziubie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.podziubejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech podziubiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. podziuboł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. podziuboł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.podziuboł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.podziubali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. podziubali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.podziubali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.podziubała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
podziubała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.podziubała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. podziubały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.podziubały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.podziubały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. podziubało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.podziubało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.podziubało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych podziuboł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś podziuboł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by podziuboł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my podziubali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście podziubali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by podziubali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych podziubała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś podziubała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by podziubała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my podziubały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście podziubały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by podziubały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych podziubało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś podziubało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by podziubało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypodziubany
rzeczownik odczasown.podziubani
Rybnik

 

Niy podchodźcie ku tymu kokotowi, bo was podziubie.

Nasuj tam kurōm trocha pszynice, coby miały co podziubać.

 

Podej dalij…