pofarbić

pofarbić (sie) – pobarwić, pokolorować, pomalować na kolor (pol.)

bezokolicznikpofarbić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pofarbia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pofarbisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pofarbi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pofarbiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pofarbicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pofarbiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pofarbiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pofarbiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pofarbiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pofarbiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pofarbiyliście; żeście pofarbiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pofarbiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pofarbiyła żech; pofarbiyłach; żech pofarbiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pofarbiyła żeś; pofarbiyłaś; żeś pofarbiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pofarbiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pofarbiyły my; my pofarbiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pofarbiyłyście; żeście pofarbiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pofarbiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pofarbiyło żech; żech pofarbiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pofarbiyło żeś; żeś pofarbiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pofarbiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pofarbiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pofarbiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pofarbiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pofarbiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pofarbiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pofarbiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pofarbiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pofarbiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pofarbiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pofarbiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pofarbiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pofarbiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pofarbiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pofarbiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pofarbiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pofarb
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pofarbi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pofarbcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pofarbiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pofarbiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pofarbiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pofarbiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pofarbiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pofarbiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pofarbiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pofarbiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pofarbiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pofarbiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pofarbiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pofarbiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pofarbiyły by

tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pofarbiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pofarbiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pofarbiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pofarbiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pofarbiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pofarbiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pofarbiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pofarbiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pofarbiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pofarbiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pofarbiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pofarbiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pofarbiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pofarbiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pofarbiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pofarbiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pofarbiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pofarbiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypofarbiōny
rzeczownik odczasown.pofarbiyni
Rybnik

 

Latoś pofarbiymy tyn płot na zielōno, bo tyn modry mi sie już brzidnie.

Niy mocz tych biołych serwetōw do kupy z kolorowymi, bo ci sie pofarbiōm.

 

Podej dalij…