poforskać

poforskać (sie) – parsknąć,  prychać (pol.)

bezokolicznikpoforskać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poforskōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poforskosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poforsko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poforskōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poforskocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poforskajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poforskoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poforskoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poforskoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poforskali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poforskaliście; żeście poforskali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poforskali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poforskała żech; poforskałach; żech poforskała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poforskała żeś; poforskałaś; żeś poforskała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poforskała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poforskały my; my poforskały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poforskałyście; żeście poforskały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poforskały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poforskało żech; żech poforskało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poforskało żeś; żeś poforskało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poforskało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poforskoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poforskoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poforskoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poforskali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poforskali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poforskali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poforskała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poforskała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poforskała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poforskały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poforskały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poforskały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poforskało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poforskało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poforskało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poforskej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poforsko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poforskejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poforskajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poforskoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poforskoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poforskoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poforskali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poforskali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poforskali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poforskała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poforskała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poforskała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. poforskały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poforskały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poforskały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poforskało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poforskało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poforskało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poforskoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poforskoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poforskoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poforskali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poforskali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poforskali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poforskała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poforskała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poforskała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poforskały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poforskały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poforskały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poforskało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poforskało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poforskało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypoforskany
rzeczownik odczasown.poforskani
Rybnik

POL: parsknąć śmiechem gwałtownie, prychnąć.

 

Niy rozśmiyszej mie, bo cie poforskōm.

Jak żech usłyszoł, co tyn chłop godo za gupoty, to bōł bych sie poforskoł ze śmiychu.

 

 

 

Podej dalij…