pofurgać

pofurgać – pofrunąć (pol.)

bezokolicznikpofurgać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pofurgōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pofurgosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pofurgo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pofurgōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pofurgocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pofurgajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pofurgoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pofurgoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pofurgoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pofurgali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pofurgaliście; żeście pofurgali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pofurgali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pofurgała żech; pofurgałach; żech pofurgała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pofurgała żeś; pofurgałaś; żeś pofurgała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pofurgała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pofurgały my; my pofurgały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pofurgałyście; żeście pofurgały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pofurgały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pofurgało żech; żech pofurgało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pofurgało żeś; żeś pofurgało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pofurgało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pofurgoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pofurgoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pofurgoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pofurgali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pofurgali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pofurgali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pofurgała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pofurgała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pofurgała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pofurgały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pofurgały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pofurgały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pofurgało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pofurgało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pofurgało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pofurgej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pofurgo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pofurgejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pofurgajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pofurgoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pofurgoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pofurgoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pofurgali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pofurgali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pofurgali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pofurgała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pofurgała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pofurgała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pofurgały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pofurgały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pofurgały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pofurgało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pofurgało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pofurgało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pofurgoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pofurgoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pofurgoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pofurgali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pofurgali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pofurgali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pofurgała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pofurgała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pofurgała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pofurgały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pofurgały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pofurgały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pofurgało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pofurgało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pofurgało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.pofurgani
Rybnik

POL: pofrunąć gdzieś dalej, na większą odległość.

 

Ôroz zaskrzeczało jakiś ptoszysko, porwało pila a pofurgało do lasa.

Tyn boczōn mo złōmane krzidło, tōż latoś niy pofurgo na zima do ciepłych krajōw, bydzie sie lyczōł we Polsce.

Podej dalij…