pofutrować

pofutrować – pokarmić zwierzęta (pol.)

bezokolicznikpofutrować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pofutruja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pofutrujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pofutruje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pofutrujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pofutrujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pofutrujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pofutrowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pofutrowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pofutrowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pofutrowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pofutrowaliście; żeście pofutrowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pofutrowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pofutrowała żech; pofutrowałach; żech pofutrowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pofutrowała żeś; pofutrowałaś; żeś pofutrowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pofutrowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pofutrowały my; my pofutrowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pofutrowałyście; żeście pofutrowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pofutrowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pofutrowało żech; żech pofutrowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pofutrowało żeś; żeś pofutrowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pofutrowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pofutrowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pofutrowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pofutrowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pofutrowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pofutrowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pofutrowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pofutrowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pofutrowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pofutrowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pofutrowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pofutrowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pofutrowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pofutrowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pofutrowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pofutrowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pofutruj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pofutruje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pofutrujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pofutrujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pofutrowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pofutrowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pofutrowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pofutrowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pofutrowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pofutrowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pofutrowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pofutrowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pofutrowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pofutrowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pofutrowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pofutrowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pofutrowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pofutrowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pofutrowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pofutrowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pofutrowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pofutrowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pofutrowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pofutrowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pofutrowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pofutrowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pofutrowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pofutrowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pofutrowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pofutrowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pofutrowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pofutrowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pofutrowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pofutrowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypofutrowany
rzeczownik odczasown.pofutrowani
Rybnik

 

Niy zapōmnij pofutrować we wieczōr tych kozōw. Wciepnij im trocha siana, a jo se jutro ich zaś sōm poōdbywōm jak przijada.

Pōdź mi pōmōc pofutrować ta gowiydź, we dwōch bydzie warciyj.

Doczkej, yno pofutruja psy, a potym mogymy se siednyć przi piwie na zegrōdce.

Podej dalij…