pofyrtać

pofyrtać – poszaleć, powariować, powygłupiać się (pol.)

bezokolicznikpofyrtać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pofyrtōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pofyrtosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pofyrto
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pofyrtōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pofyrtocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pofyrtajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pofyrtoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pofyrtoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pofyrtoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pofyrtali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pofyrtaliście; żeście pofyrtali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pofyrtali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pofyrtała żech; pofyrtałach; żech pofyrtała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pofyrtała żeś; pofyrtałaś; żeś pofyrtała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pofyrtała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pofyrtały my; my pofyrtały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pofyrtałyście; żeście pofyrtały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pofyrtały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pofyrtało żech; żech pofyrtało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pofyrtało żeś; żeś pofyrtało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pofyrtało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pofyrtoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pofyrtoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pofyrtoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pofyrtali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pofyrtali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pofyrtali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pofyrtała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pofyrtała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pofyrtała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pofyrtały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pofyrtały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pofyrtały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pofyrtało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pofyrtało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pofyrtało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pofyrtej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pofyrto
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pofyrtejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pofyrtajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pofyrtoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pofyrtoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pofyrtoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pofyrtali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pofyrtali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pofyrtali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pofyrtała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pofyrtała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pofyrtała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pofyrtały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pofyrtały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pofyrtały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pofyrtało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pofyrtało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pofyrtało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pofyrtoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pofyrtoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pofyrtoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pofyrtali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pofyrtali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pofyrtali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pofyrtała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pofyrtała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pofyrtała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pofyrtały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pofyrtały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pofyrtały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pofyrtało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pofyrtało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pofyrtało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypofyrtany
rzeczownik odczasown.pofyrtani
Rybnik

 

Wczora my trocha pofytrali po szychcie we szynku z kamratami, tōż dzisio trza lecieć prosto dudōm.

We sobota wybiyrōmy sie z mojōm na muzyka, tōż zaś trocha pofyrtōmy.

Jo już bōł pofyrtoł doś w życiu za kawalera, tōż terazki trza se trocha dychnyć w dōma przi babie a dzieciach.

Podej dalij…