pograć

pograć (sie) – pograć (pol.)

bezokolicznikpograć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pogrōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pogrosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pogro
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pogrōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pogrocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pograjōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pogroł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pogroł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pogroł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pograli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pograliście; żeście pograli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pograli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pograła żech; pograłach; żech pograła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pograła żeś; pograłaś; żeś pograła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pograła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pograły my; my pograły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pograłyście; żeście pograły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pograły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pograło żech; żech pograło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pograło żeś; żeś pograło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pograło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pogroł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pogroł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pogroł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pograli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pograli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pograli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pograła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pograła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pograła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pograły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pograły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pograły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pograło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pograło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pograło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pogrej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pogro
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pogrejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pograjōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pogroł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pogroł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pogroł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pograli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pograli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pograli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pograła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pograła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pograła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pograły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pograły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pograły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pograło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pograło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pograło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pogroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pogroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pogroł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pograli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pograli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pograli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pograła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pograła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pograła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pograły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pograły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pograły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pograło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pograło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pograło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypograny
rzeczownik odczasown.pograni
Rybnik

 

Pōdźcie, pogrōmy balym we dwa ôgnie.

Pogroł bych z wami, ale we szkata grać niy poradza.

Starziku, pogrocie zy mnōm we Piotrusia?

 

Podej dalij…