pogryź

pogryź (sie) – pogryźć (pol.)

bezokolicznikpogryź
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pogryza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pogryziesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pogryzie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pogryzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pogryziecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pogryzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pogryz żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pogryz żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pogryz
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pogryźli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pogryźliście; żeście pogryźli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pogryźli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pogryzła żech; pogryzłach; żech pogryzła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pogryzła żeś; pogryzłaś; żeś pogryzła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pogryzła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pogryzły my; my pogryzły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pogryzłyście; żeście pogryzły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pogryzły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pogryzło żech; żech pogryzło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pogryzło żeś; żeś pogryzło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pogryzło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pogryz
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pogryz
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pogryz
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pogryźli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pogryźli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pogryźli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pogryzła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pogryzła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pogryzła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pogryzły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pogryzły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pogryzły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pogryzło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pogryzło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pogryzło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pogryź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pogryzie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pogryźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pogryzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pogryz bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pogryz byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pogryz by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pogryźli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pogryźli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pogryźli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pogryzła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pogryzła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pogryzła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pogryzły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pogryzły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pogryzły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pogryzło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pogryzło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pogryzło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pogryz
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pogryz
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pogryz
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pogryźli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pogryźli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pogryźli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pogryzła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pogryzła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pogryzła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pogryzły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pogryzły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pogryzły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pogryzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pogryzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pogryzło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypogryziōny
rzeczownik odczasown.pogryziyni
Rybnik

Pogryź dobrze te miynsko, co cie brzuszek niy bydzie boloł.

Niy chodź ku tymu psowi, co cie niy pogryzie.

Jo uciekōm dudōm, bo mie już sam te kopruchy za fest pogryzły.

 

Podej dalij…