pohalać

pohalać (sie) – pogłaskać pol.

bezokolicznikpohalać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pohalōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pohalosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pohalo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pohalōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pohalocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pohalajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pohaloł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pohaloł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pohaloł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pohalali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pohalaliście; żeście pohalali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pohalali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pohalała żech; pohalałach; żech pohalała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pohalała żeś; pohalałaś; żeś pohalała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pohalała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pohalały my; my pohalały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pohalałyście; żeście pohalały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pohalały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pohalało żech; żech pohalało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pohalało żeś; żeś pohalało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pohalało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pohaloł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pohaloł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pohaloł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pohalali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pohalali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pohalali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pohalała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pohalała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pohalała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pohalały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pohalały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pohalały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pohalało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pohalało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pohalało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pohalej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pohalo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pohalejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pohalajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pohaloł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pohaloł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pohaloł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pohalali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pohalali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pohalali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pohalała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pohalała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pohalała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pohalały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pohalały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pohalały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pohalało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pohalało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pohalało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pohaloł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pohaloł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pohaloł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pohalali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pohalali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pohalali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pohalała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pohalała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pohalała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pohalały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pohalały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pohalały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pohalało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pohalało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pohalało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypohalany
rzeczownik odczasown.pohalani
Rybnik

 

Chcioł byś pohalać tego kotka? Tōż doczkej, aż go chyca.

Tej kozy dzisiej niy pohalōmy, bo ôna wachuje małych koziczek i by nas pobōdła.

Pōdź, to ci podmuchōm a cie pohalōm, to przestanie boleć.

Podej dalij…