poheftować

poheftować (sie) – pospawać, poszyć prowizorycznie (pol.)

bezokolicznikpoheftować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poheftuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poheftujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poheftuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poheftujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poheftujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poheftujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poheftowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poheftowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poheftowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poheftowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poheftowaliście; żeście poheftowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poheftowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poheftowała żech; poheftowałach; żech poheftowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poheftowała żeś; poheftowałaś; żeś poheftowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poheftowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poheftowały my; my poheftowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poheftowałyście; żeście poheftowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poheftowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poheftowało żech; żech poheftowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poheftowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poheftowało żeś; żeś poheftowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poheftowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poheftowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poheftowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poheftowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poheftowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poheftowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poheftowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poheftowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poheftowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poheftowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poheftowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poheftowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poheftowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poheftowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poheftowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poheftuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poheftuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poheftujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poheftujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poheftowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poheftowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poheftowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poheftowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poheftowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poheftowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poheftowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poheftowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poheftowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poheftowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poheftowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poheftowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poheftowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poheftowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poheftowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poheftowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poheftowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poheftowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poheftowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poheftowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poheftowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poheftowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poheftowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poheftowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poheftowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poheftowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poheftowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poheftowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poheftowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poheftowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypoheftowany
rzeczownik odczasown.poheftowani
Rybnik

POL: pospawać, poszyć prowizorycznie, „połapać”.

 

Piyrsze ci to poheftuja, a potym to jeszcze roz namierzymy i dziepiyro potym to poszwajsuja do porzōndku.

Poheftuj mi na wartko ta kelnia, bo żech jōm połōmoł, a mi malta stwardnie w kalfasie.

Podej dalij…