pojechać

pojechać – pojechać (pol.)

bezokolicznikpojechać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pojada
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pojedziesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pojedzie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pojadymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pojedziecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pojadōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pojechoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pojechoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pojechoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pojechali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pojechaliście; żeście pojechali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pojechali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pojechała żech; pojechałach; żech pojechała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pojechała żeś; pojechałaś; żeś pojechała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pojechała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pojechały my; my pojechały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pojechałyście; żeście pojechały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pojechały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pojechało żech; żech pojechało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pojechało żeś; żeś pojechało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pojechało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pojechoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pojechoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pojechoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pojechali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pojechali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pojechali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pojechała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pojechała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pojechała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pojechały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pojechały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pojechały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pojechało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pojechało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pojechało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pojedź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pojedzie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pojedźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pojadōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pojechoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pojechoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pojechoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pojechali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pojechali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pojechali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pojechała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pojechała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pojechała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pojechały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pojechały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pojechały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pojechało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pojechało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pojechało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pojechoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pojechoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pojechoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pojechali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pojechali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pojechali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pojechała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pojechała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pojechała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pojechały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pojechały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pojechały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pojechało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pojechało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pojechało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypojechany
rzeczownik odczasown.pojechani
Rybnik

 

Była bych pojechała na pōnć do Fatimy, ale niy dostałą żech urlopu z roboty.

Jutro pojada z tobōm do tego sklepu, bo dzisiej mōm robota przi aucie w garażu.

Chłop pojechoł do sanatorium, tōż mōm pora dni czasu a prziszła żech na wiesiady.

 

 

 

Podej dalij…