pojeździć

pojeździć – pojeździć (pol.)

bezokolicznikpojeździć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pojeżdża
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pojeździsz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pojeździ
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pojeżdżymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pojeździcie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pojeżdżōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pojeździōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pojeździōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pojeździōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pojeździyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pojeździyliście; żeście pojeździyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pojeździyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pojeździyła żech; pojeździyłach; żech pojeździyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pojeździyła żeś; pojeździyłaś; żeś pojeździyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pojeździyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pojeździyły my; my pojeździyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pojeździyłyście; żeście pojeździyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pojeździyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pojeździyło żech; żech pojeździyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pojeździyło żeś; żeś pojeździyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pojeździyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pojeździōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pojeździōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pojeździōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pojeździyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pojeździyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pojeździyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pojeździyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pojeździyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pojeździyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pojeździyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pojeździyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pojeździyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pojeździyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pojeździyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pojeździyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pojeździj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pojeździ
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pojeździjcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pojeżdżōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pojeździōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pojeździōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pojeździōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pojeździyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pojeżdziyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pojeździyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pojeździyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pojeździyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pojeździyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pojeździyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pojeździyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pojeździyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pojeździyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pojeździyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pojeździyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pojeździōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pojeździōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pojeździōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pojeździyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pojeździyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pojeździyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pojeździyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pojeździyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pojeździyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pojeździyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pojeździyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pojeździyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pojeździyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pojeździyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pojeździyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypojeżdżōny
rzeczownik odczasown.pojeżdżyni
Rybnik

 

Pojeździōł żech dzisiej trocha tym nowym trachtorym, ale to je tak, choćby sie przesiednyć z malucha do Mercedesa.

Jutro po ôbiedzie pudymy pojeździć na sōnkach.

W niedziela wezna koło, a pojeżdża sam trocha po lesie.

 

Podej dalij…