pokapować

pokapować (sie) – zorientować, domyślić (pol.)

bezokolicznikpokapować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pokapuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pokapujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pokapuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pokapujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pokapujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pokapujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pokapowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pokapowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pokapowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pokapowali my
po
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pokapowaliście; żeście pokapowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pokapowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pokapowała żech; pokapowałach; żech pokapowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pokapowała żeś; pokapowałaś; żeś pokapowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pokapowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pokapowały my; my pokapowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pokapowałyście; żeście pokapowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pokapowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pokapowało żech; żech pokapowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pokapowało żeś; żeś pokapowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pokapowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pokapowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pokapowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pokapowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pokapowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pokapowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pokapowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pokapowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pokapowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pokapowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pokapowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pokapowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pokapowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pokapowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pokapowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pokapowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pokapuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pokapuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pokapujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pokapujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pokapowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pokapowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pokapowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pokapowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pokapowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pokapowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pokapowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pokapowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pokapowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pokapowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pokapowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pokapowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pokapowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pokapowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pokapowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych kapowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś kapopowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pokapowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pokapowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pokapowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pokapowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pokapowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pokapowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pokapowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pokapowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pokapowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pokapowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pokapowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pokapowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pokapowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.pokapowani
Rybnik

Ty bydziesz tak dłōgo tatowi te cygarety podbiyroł, aż sie kedy pokapuje.

Wszyscy sie już sam pokapowali, co to je za niyrobisz z tego Jorgusia, tōż ôd żodnego niy dostanie na piwo.

Jo sie niy poradza pokapować, kaj tam trza co poprziciskać w tym mobilnioku.

 

Podej dalij…