pokidać

pokidać (sie) – pochlapać, pokapać (pol.)

bezokolicznikpokidać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pokidōm; pokidza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pokidosz; pokidzesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pokido; pokidze
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pokidōmy; pokidzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pokidocie; pokidzecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pokidajōm; pokidzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pokidoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pokidoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pokidoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pokidali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pokidaliście; żeście pokidali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pokidali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pokidała żech; pokidałach; żech pokidała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pokidała żeś; pokidałaś; żeś pokidała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pokidała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pokidały my; my pokidały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pokidałyście; żeście pokidały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pokidały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pokidało żech; żech pokidało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pokidało żeś; żeś pokidało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pokidało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pokidoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pokidoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pokidoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pokidali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pokidali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pokidali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pokidała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pokidała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pokidała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pokidały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pokidały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pokidały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pokidało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pokidało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pokidało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pokidej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pokido; niech pokidze
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pokidejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pokidajōm; niech pokidzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pokidoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pokidoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pokidoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pokidali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pokidali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pokidali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pokidała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pokidała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pokidała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pokidały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pokidały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pokidały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pokidało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pokidało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pokidało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pokidoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pokidoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pokidoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pokidali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pokidali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pokidali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pokidała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pokidała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pokidała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pokidały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pokidały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pokidały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pokidało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pokidało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pokidało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypokidany
rzeczownik odczasown.pokidani
Rybnik

 

Coś to robiōł, żeś całe galoty pokidoł świyczkōm.

Dej pozōr, co se tej koszyle niy pokidzesz.

Na dziecko dowōm pozōr, a ôna mie pokidała cały klajd.

 

Podej dalij…