poklynkać

poklynkać – poklękać, uklęknąć więcej osób (pol.)

bezokolicznikpoklynkać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.-
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.-
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.-
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poklynkōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poklynkocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poklynkajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.-
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poklynkali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poklynkaliście; żeście poklynkali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poklynkali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.-
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.-
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.-
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poklynkały my; my poklynkały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poklynkałyście; żeście poklynkały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poklynkały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.-
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.-
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.-
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.-
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
-
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poklynkali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poklynkali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poklynkali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.-
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. -
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.-
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poklynkały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poklynkały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poklynkały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.-
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.-
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.-
tr. rozk. l. poj. 2. os. . -
tr. rozk. l. poj 3. os.-
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poklynkejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poklynkajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. -
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. -
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.-
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poklynkali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poklynkali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poklynkali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.-
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
-
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.-
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. poklynkały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poklynkały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poklynkały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. -
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.-
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.-
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. -
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.-
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.-
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poklynkali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poklynkali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poklynkali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.-
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.-
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. -
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poklynkały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poklynkały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poklynkały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. -
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. -
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.poklynkani
Rybnik

POL: uklęknąć, więcej niż jedna osoba.

 

Poklynkali my, a zaczli my rzykać.

Poklynkejcie, a porzykōmy za starki a za starzika.

Podej dalij…