pokopać

pokopać (sie) – porazić prądem (pol.)

bezokolicznikpokopać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pokopia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pokopiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pokopie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pokopiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pokopiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pokopiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pokopoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pokopoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pokopoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pokopali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pokopaliście; żeście pokopali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pokopali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pokopała żech; pokopałach; żech pokopała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pokopała żeś; pokopałaś; żeś pokopała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pokopała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pokopały my; my pokopały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pokopałyście; żeście pokopały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pokopały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pokopało żech; żech pokopało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pokopało żeś; żeś pokopało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pokopało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pokopoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pokopoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pokopoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pokopali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pokopali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pokopali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pokopała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pokopała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pokopała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pokopały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pokopały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pokopały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pokopało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pokopało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pokopało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pokopej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pokopie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pokopejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pokopiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pokopoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pokopoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pokopoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pokopali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pokopali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pokopali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pokopała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pokopała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pokopała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pokopały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pokopały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pokopały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pokopało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pokopało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pokopało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pokopoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pokopoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pokopoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pokopali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pokopali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pokopali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pokopała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pokopała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pokopała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pokopały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pokopały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pokopały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pokopało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pokopało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pokopało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypokopany
rzeczownik odczasown.pokopani
Rybnik

Dej pozōr, az cie niy pokopie tyn sztrōm.

Wola wykryncić zicherōngi, jak by mie miało pokopać.

Chyciōł żech sie kabla mokrōm rynkōm, tōż mie pokopało.

 

Podej dalij…