pokosztować

pokosztować – pokosztować, popróbować, posmakować (pol.)

bezokolicznikpokosztować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pokosztuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pokosztujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pokosztuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pokosztujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pokosztujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pokosztujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pokosztowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pokosztowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pokosztowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pokosztowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pokosztowaliście; żeście pokosztowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pokosztowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pokosztowała żech; pokosztowałach; żech pokosztowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pokosztowała żeś; pokosztowałaś; żeś pokosztowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pokosztowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pokosztowały my; my pokosztowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pokosztowałyście; żeście pokosztowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pokosztowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pokosztowało żech; żech pokosztowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pokosztowało żeś; żeś pokosztowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pokosztowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pokosztowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pokosztowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pokosztowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pokosztowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pokosztowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pokosztowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pokosztowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pokosztowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pokosztowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pokosztowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pokosztowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pokosztowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pokosztowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pokosztowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pokosztowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pokosztuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pokosztuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pokosztujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pokosztujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pokosztowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pokosztowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pokosztowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pokosztowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pokosztowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pokosztowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pokosztowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pokosztowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pokosztowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pokosztowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pokosztowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pokosztowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pokosztowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pokosztowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pokosztowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pokosztowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pokosztowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pokosztowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pokosztowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pokosztowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pokosztowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pokosztowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pokosztowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pokosztowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pokosztowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pokosztowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pokosztowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pokosztowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pokosztowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pokosztowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.pokosztowani
Rybnik

POL: pokosztować, popróbować, posmakować jedzenia.

 

Tela styknie, bo chca jeszcze inkszych maszketōw pokosztować.

Pokosztuj po kōnsku kożdej zisty.

Pokosztowała żech wszystkiego, a najlepsze je te ciasto z ajerkōniakym.

 

Podej dalij…