pokryć

pokryć (sie) – pochować, poukrywać (pol.)

bezokolicznikpokryć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pokryja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pokryjesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pokryje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pokryjymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pokryjecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pokryjōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pokrōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pokrōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pokrōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pokryli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pokryliście; żeście pokryli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pokryli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pokryła żech; pokryłach; żech pokryła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pokryła żeś; pokryłaś; żeś pokryła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pokryła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pokryły my; my pokryły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pokryłyście; żeście pokryły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pokryły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pokryło żech; żech pokryło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pokryło żeś; żeś pokryło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pokryło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pokrōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pokrōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pokrōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pokryli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pokryli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pokryli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pokryła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pokryła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pokryła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pokryły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pokryły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pokryły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pokryło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pokryło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pokryło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pokryj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pokryje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pokryjcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pokryjōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pokrōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pokrōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pokrōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pokryli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pokryli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pokryli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pokryła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pokryła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pokryła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pokryły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pokryły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pokryły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pokryło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pokryło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pokryło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pokrōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pokrōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pokrōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pokryli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pokryli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pokryli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pokryła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pokryła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pokryła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pokryły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pokryły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pokryły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pokryło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pokryło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pokryło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypokryty
rzeczownik odczasown.pokryci
Rybnik

 

Pokryła żech wszystki maszkety przed chłopym, coby za fest niy szkłōdziōł.

Zaczło tak loć, że mysieli my sie wartko pokryć pod dachym.

 

Podej dalij…