pokudłaczyć

pokudłaczyć (sie) – pomierzwić włosy (pol.)

bezokolicznikpokudłaczyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pokudłacza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pokudłaczysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pokudłaczy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pokudłaczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pokudłaczycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pokudłaczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pokudłaczōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pokudłaczōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pokudłaczōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pokudłaczyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pokudłaczyliście; żeście pokudłaczyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pokudlaczyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pokudłaczyła żech; pokudłaczyłach; żech pokudłaczyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pokudłaczyła żeś; pokudłaczyłaś; żeś pokudłaczyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pokudłaczyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pokudłaczyły my; my pokudłaczyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pokudłaczyłyście; żeście pokudłaczyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pokudłaczyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pokudłaczyło żech; żech pokudłaczyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pokudłaczyło żeś; żeś pokudłaczyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pokudłaczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pokudłaczōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pokudlaczōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pokudłaczōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pokudłaczyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pokudłaczyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pokudłaczyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pokudłaczyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pokudłaczyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pokudłaczyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pokudłaczyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pokudłaczyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pokudłaczyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pokudłaczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pokudłaczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było kudłaczyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pokudłacz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pokudłaczy
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pokudłaczcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pokudlaczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pokudłaczōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pokudłaczōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pokudłaczōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pokudłaczyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pokudłaczyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pokudlaczyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pokudłaczyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pokudłaczyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pokudłaczyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pokudłaczyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pokudłaczyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pokudłaczyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pokudłaczyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pokudłaczyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pokudłaczyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pokudłaczōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pokudłaczōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pokudłaczōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pokudłaczyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pokudłaczyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pokudłaczyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pokudłaczyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pokudłaczyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pokudlaczyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pokudłaczyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pokudłaczyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pokudłaczyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pokudłaczyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pokudłaczyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pokudłaczyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypokudłaczōny
rzeczownik odczasown.pokudłaczyni
Rybnik

 

Jo ida do fryzjerki dziepiyro rano, cobych se w nocy niy pokudłaczyła tych włosōw.

Niy chytej mi tych włosōw, bo mi ich pokudłaczysz.

Co żeś to robiōł, żeś tak pokudłaczōł te włosy?

 

 

 

Podej dalij…