pokudlić

pokudlić (sie) – pociągnąć za włosy (pol.)

bezokolicznikpokudlić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pokudla
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pokudlisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pokudli
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pokudlymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pokudlicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pokudlōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pokudlōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pokudlōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pokudlōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pokudlyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pokudlyście; żeście pokudlyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pokudlyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pokudlyła żech; pokudlyłach; żech pokudlyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pokudlyła żeś; pokudlyłaś; żeś pokudlyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pokudlyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pokudlyły my; my pokudlyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pokudlyłyście; żeście pokudlyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pokudlyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pokudlyło żech; żech pokudlyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pokudlyło żeś; żeś pokudlyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pokudlyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pokudlōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pokudlōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pokudlōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pokudlyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pokudlyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pokudlyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pokudlyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pokudlyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pokudlyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pokudlyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pokudlyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pokudlyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pokudlyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pokudlyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pokudlyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pokudlij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pokudli
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pokudlijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pokudlōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pokudlōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pokudlōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pokudlōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pokudlyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pokudlyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pokudlyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pokudlyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pokudlyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pokudlyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pokudlyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pokudlyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pokudlyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pokudlyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pokudlyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pokudlyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pokudlōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pokudlōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pokudlōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pokudlyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pokudlyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pokudlyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pokudlyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pokudlyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pokudlyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pokudlyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pokudlyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pokudlyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pokudlyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pokudlyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pokudlyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypokudlōny
rzeczownik odczasown.pokudlyni
Rybnik

 

Jeszcze roz jōm pokudlisz, to jo se z tobōm pogodom.

Dej pozōr, bo teraz cie moga trocha pokudlić tym grzebiyniym.

Możesz jōm czosać, yno dej pozōr, co jōm za fest niy pokudlisz.

Podej dalij…