pole

pole – pole (pol.)

Rodzajn.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…pole
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…pola
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…polu
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…pole
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...polym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…polu
Wołacz l. poj. Ty…pole
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…pola
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…polōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…polōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…pola
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…polami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…polach
Wołacz l. mn. Wy…pola
Przimiotnik (jaki? czyj?)polny

 

Tam niy ma wiyncyj chałupōw, yno same pola.

Niy pamiyntōm, ale musioł żech iś na przimo bez pola, bo mōm nogawice pod kolana ôd marasu.

Wrzesiyń na karku, a ôbiyli jeszcze stoji na polach skuli tej pogody.

 

Podej dalij…