polecieć

polecieć – pobiec; pofrunąć (pol.)

bezokolicznikpolecieć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poleca
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.polecisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poleci
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.polecymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.polecicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.polecōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.polecioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.polecioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.polecioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.polecieli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.polecieliście; żeście polecieli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.polecieli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poleciałała żech; poleciałach; żech poleciała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poleciała żeś; poleciałaś; żeś poleciała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poleciała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poleciały my; my poleciały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poleciałyście; żeście poleciały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poleciały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poleciało żech; żech poleciało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poleciało żeś; żeś poleciało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poleciało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech polecioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś polecioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł polecioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my polecieli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście polecieli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli polecieli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poleciała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poleciała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poleciała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poleciały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poleciały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poleciały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poleciało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poleciało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poleciało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poleć
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poleci
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.polećcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech polecōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. polecioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. polecioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.polecioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.polecieli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. polecieli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.polecieli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poleciała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poleciała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poleciała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poleciały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poleciały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poleciały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poleciało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poleciało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poleciało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych polecioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś polecioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by polecioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my polecieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście polecieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by polecieli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poleciała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poleciała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poleciała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poleciały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poleciały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poleciały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poleciało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poleciało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poleciało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.polecyni
Rybnik

 

Doczkej, synek już polecioł do budki po cygarety, zaroz ci prziniesie.

Jo poleca do starki a pożycza trocha cukru. Jutro kupiymy, a wrōcymy starce.

Jutro polecisz rano do piekarza, a prziniesiesz świyże żymły.

Na bezrok polecymy fligrym do Ameryki.

Boczōnie poleciały już do ciepłych krajōw.

 

Podej dalij…