połednie

połednie – południe (pol.)

Rodzajn.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…połednie
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…połednia
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…połedniu
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…połednie
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...połedniym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…połedniu
Wołacz l. poj. Ty…połednie
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…połednia
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…połedniōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…połedniōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…połednia
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…połedniami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…połedniach
Wołacz l. mn. Wy…połednia
Przimiotnik (jaki? czyj?)połedniowy

POL: (1) godzina 12:00, część doby; (2) strona świata

 

Bez połednie przidź dudōm, a niy rōb na tym hycu.

Tyn tydziyń robia na dziyń, tōż po połedniu byda mioł czas.

Przidź do połednia, to ci to poszwajsuja, bo potym ida do roboty.

Ôn miyszko kajś tam na połedniu Europy, w tych ciepłych krajach.

Podej dalij…