polić

polić (sie) – palić (pol.)

bezokolicznikpolić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pola
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.polisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poli
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.polymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.policie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.polōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.polōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.polōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.polōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.polyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.polyliście; żeście polyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.polyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.polyła żech; polyłach; żech polyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.polyła żeś; polyłaś; żeś polyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.polyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..polyły my; my polyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. polyłyście; żeście polyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.polyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.polyło żech; żech polyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.polyło żeś; żeś polyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.polyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech polōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś polōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł polōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my polyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście polyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli polyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech polyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś polyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była polyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my polyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście polyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były polyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech polyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś polyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było polyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pol
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poli
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.polcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech polōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. polōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. polōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.polōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.polyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. polyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.polyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.polyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
polyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.polyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. polyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.polyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.polyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. polyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.polyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.polyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych polōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś polōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by polōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my polyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście polyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by polyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych polyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś polyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by polyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my polyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście polyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by polyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych polyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś polyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by polyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda polōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz polōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie polōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy polyli; bydymy polić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie polyli; bydziecie polić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm polyli; bydōm polić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda polyła; byda polić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz polyła; bydziesz polić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie polyła; bydzie polić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy polyły; bydymy polić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie polyły; bydziecie polić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm polyly; bydōm polić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda polyło; byda polić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz polyło; bydziesz polić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie polyło; bydzie polić
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypolōny
rzeczownik odczasown.polyni
Rybnik

 

Piyrwej polyli my liści na zegrōdce, a terazki skuli smoga trza wszystko wywozić.

Jo wszystki papiōry z banku a ze urzyndōw pola w pywnicy, a niy wyciepuja ich.

Cōz to zaś tam polisz, że tak śmierdzi?

 

Podej dalij…