polizać

polizać (sie) – polizać (pol.)

bezokolicznikpolizać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poliża
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poliżesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poliże
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poliżymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poliżecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poliżōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.polizoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.polizoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.polizoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.polizali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.polizaliście; żeście polizali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.polizali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.polizała żech; polizałach; żech polizała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.polizała żeś; polizałaś; żeś polizała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.polizała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..polizały my; my polizały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. polizałyście; żeście polizały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.polizały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.polizało żech; żech polizało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.polizało żeś; żeś polizało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.polizało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech polizoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś polizoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł polizoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my polizali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście polizali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli polizali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech polizała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś polizała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była polizała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my polizały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście polizały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były polizały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech polizało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś polizało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było polizało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poliż; polizej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poliże
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poliżcie; polizejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poliżōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. polizoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. polizoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.polizoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.polizali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. polizali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.polizali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.polizała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
polizała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.polizała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. polizały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.polizały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.polizały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. polizało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.polizało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.polizało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych polizoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś polizoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by polizoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my polizali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście polizali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by polizali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych polizała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś polizała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by polizała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my polizały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście polizały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by polizały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych polizało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś polizało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by polizało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypolizany
rzeczownik odczasown.polizani
Rybnik

 

Dej, se poliża kōnsek tego twojigo loda.

Pies ci polizoł ta graczka, a ty sie terazki niōm bawisz.

Kej żeś polizała tyn bōmbōn , tōż se go zjydz.

 

 

Podej dalij…