polski

polski – polski (pol.)

przymiotnikpolski
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...polski
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...polsko
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...polski
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... polski; polscy
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...polski
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...polskigo
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...polskij
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...polskigo
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...polskich
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...polskich
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...polskimu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...polskij
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... polskimu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... polskim
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
polskim
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...polskigo
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... polski
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..polsko
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... polski
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
polskich
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... polski
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
polskim
Narz. l. poj. r. ż. (jakōm?) Asza sie...polskōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...polskim
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...polskimi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...polskimi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...polskim
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..polskij
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...polskim
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...polskich
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...polskich
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...polski
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...polsko
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... polski
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...polski; polscy
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...polski
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)polsko

 

Jynzyka polskigo uczyli my sie we szkole, bo z dōmu znali my yno jynzyk ślōnski.

Sam je granica polsko-czesko.

Je to polsko ta bormaszyna, abo jako chińsko?

 

 

Podej dalij…