pomaszkecić

pomaszkecić – pozjadać słodkości, połasuchować (pol.)

bezokolicznikpomaszkecić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pomaszkeca
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pomaszkecisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pomaszkeci
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pomaszkecymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pomaszkecicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pomaszkecōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pomaszkeciōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pomaszkeciōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pomaszkeciōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pomaszkeciyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pomaszkeciyliście; żeście pomaszkeciyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pomaszkeciyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pomaszkeciyła żech; pomaszkeciyłach; żech pomaszkeciyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pomaszkeciyła żeś; pomaszkeciyłaś; żeś pomaszkeciyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pomaszkeciyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pomaszkeciyły my; my pomaszkeciyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pomaszkeciyłyście; żeście pomaszkeciyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pomaszkeciyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pomaszkeciyło żech; żech pomaszkeciyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pomaszkeciyło żeś; żeś pomaszkeciyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pomaszkeciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pomaszkeciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pomaszkeciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pomaszkeciōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pomaszkeciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pomaszkeciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pomaszkeciyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pomaszkeciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pomaszkeciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pomaszkeciyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pomaszkeciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pomaszkeciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pomaszkeciyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pomaszkeciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pomaszkeciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pomaszkeciyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pomaszkeć
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pomaszkeci
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pomaszkećcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pomaszkecōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pomaszkeciōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pomaszkeciōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pomaszkeciōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pomaszkeciyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pomaszkeciyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pomaszkeciyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pomaszkeciyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pomaszkeciyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pomaszkeciyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pomaszkeciyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pomaszkeciyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pomaszkeciyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pomaszkeciyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pomaszkeciyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pomaszkeciyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pomaszkeciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pomaszkeciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pomaszkeciōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pomaszkeciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pomaszkeciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pomaszkeciyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pomaszkeciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pomaszkeciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pomaszkeciyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pomaszkeciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pomaszkeciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pomaszkeciyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pomaszkeciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pomaszkeciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pomaszkeciyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.pomaszkecyni
Rybnik
bezokolicznikpomaszkecić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pomaszkeca
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pomaszkecisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pomaszkeci
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pomaszkecymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pomaszkecicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pomaszkecōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pomaszkeciōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pomaszkeciōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pomaszkeciōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pomaszkeciyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pomaszkeciyliście; żeście pomaszkeciyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pomaszkeciyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pomaszkeciyła żech; pomaszkeciyłach; żech pomaszkeciyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pomaszkeciyła żeś; pomaszkeciyłaś; żeś pomaszkeciyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pomaszkeciyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pomaszkeciyły my; my pomaszkeciyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pomaszkeciyłyście; żeście pomaszkeciyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pomaszkeciyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pomaszkeciyło żech; żech pomaszkeciyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pomaszkeciyło żeś; żeś pomaszkeciyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pomaszkeciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pomaszkeciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pomaszkeciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pomaszkeciōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pomaszkeciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pomaszkeciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pomaszkeciyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pomaszkeciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pomaszkeciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pomaszkeciyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pomaszkeciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pomaszkeciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pomaszkeciyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pomaszkeciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pomaszkeciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pomaszkeciyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pomaszkeć
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pomaszkeci
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pomaszkećcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pomaszkecōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pomaszkeciōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pomaszkeciōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pomaszkeciōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pomaszkeciyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pomaszkeciyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pomaszkeciyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pomaszkeciyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pomaszkeciyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pomaszkeciyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pomaszkeciyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pomaszkeciyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pomaszkeciyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pomaszkeciyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pomaszkeciyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pomaszkeciyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pomaszkeciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pomaszkeciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pomaszkeciōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pomaszkeciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pomaszkeciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pomaszkeciyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pomaszkeciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pomaszkeciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pomaszkeciyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pomaszkeciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pomaszkeciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pomaszkeciyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pomaszkeciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pomaszkeciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pomaszkeciyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.pomaszkecyni
Rybnik

 

Jak żech yno przestoł kurzić, to sztyjc bych coś pomaszkeciōł, a brzuch rośnie.

Ufyrlej jako zista, bo bych tak co pomaszkeciōł ku kawie.

Kup tam co we sklepie, jaki szkloki, bo bych tak co pomaszkeciōł.

Podej dalij…