pomazać

pomazać (sie) – posmarować (pol.)

bezokolicznikpomazać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pomaża
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pomażesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pomaże
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pomażymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pomażecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pomażōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pomazoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pomazoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pomazoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pomazali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pomazaliście; żeście pomazali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pomazali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pomazała żech; pomazałach; żech pomazała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pomazała żeś; pomazałaś; żeś pomazała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pomazała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pomazały my; my pomazały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pomazałyście; żeście pomazały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pomazały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pomazało żech; żech pomazało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pomazało żeś; żeś pomazało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pomazało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pomazoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pomazoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pomazoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pomazali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pomazali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pomazali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pomazała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pomazała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pomazała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pomazały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pomazały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pomazały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pomazało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pomazało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pomazało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pomoż
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pomaże
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pomożcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pomażōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pomazoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pomazoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pomazoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pomazali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pomazali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pomazali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pomazała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pomazała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pomazała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pomazały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pomazały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pomazały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pomazało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pomazało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pomazało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pomazoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pomazoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pomazoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pomazali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pomazali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pomazali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pomazała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pomazała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pomazała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pomazały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pomazały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pomazały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pomazało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pomazało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pomazało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypomazany
rzeczownik odczasown.pomazani
Rybnik

 

Pomazała żech ci chlyb umastōm, yno se go posōl, jak chcesz.

Pomożcie se chlym kyjzōm.

Sam mosz leberwōszt, tōż pomoż se sōm tyn chlyb.

 

Podej dalij…