ponajmować

ponajmować (sie) – powynajmować (pol.)

bezokolicznikponajmować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ponajmuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ponajmujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ponajmuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ponajmujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ponajmujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ponajmujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ponajmowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ponajmowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ponajmowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ponajmowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ponajmowaliście; żeście ponajmowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ponajmowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ponajmowała żech; ponajmowałach; żech ponajmowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ponajmowała żeś; ponajmowałaś; żeś ponajmowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ponajmowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ponajmowały my; my ponajmowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ponajmowałyście; żeście ponajmowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ponajmowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ponajmowało żech; żech ponajmowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ponajmowało żeś; żeś ponajmowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ponajmowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ponajmowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ponajmowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ponajmowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ponajmowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ponajmowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ponajmowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ponajmowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ponajmowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ponajmowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ponajmowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ponajmowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ponajmowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ponajmowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ponajmowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ponajmowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ponajmuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ponajmuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ponajmujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ponajmujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ponajmowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ponajmowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ponajmowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ponajmowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ponajmowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ponajmowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ponajmowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ponajmowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ponajmowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ponajmowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ponajmowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ponajmowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ponajmowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ponajmowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ponajmowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ponajmowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ponajmowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ponajmowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ponajmowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ponajmowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ponajmowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ponajmowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ponajmowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ponajmowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ponajmowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ponajmowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ponajmowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ponajmowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ponajmowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ponajmowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyponajmowany
rzeczownik odczasown.ponajmowani
Rybnik

 

Jak my sprzedali konia, tro przerobiyli my chlyw na garaże, aponajmowali my ich sōmsiadōm na auta.

Na pyndzyji ponajmowoł żech sam pola ôd sōmsiadōw, a ôbrobiōm ich trachtorym.

 

Podej dalij…