ponalywać

ponalywać (sie) – ponalewać (pol.)

bezokolicznikponalywać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ponalywōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ponalywosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ponalywo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ponalywōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ponalywocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ponalywajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ponalywoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ponalywoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ponalywoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ponalywali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ponalywaliście; żeście ponalywali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ponalywali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ponalywała żech; ponalywałach; żech ponalywała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ponalywała żeś; ponalywałaś; żeś ponalywała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ponalywała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ponalywały my; my ponalywały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ponalywałyście; żeście ponalywały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ponalywały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.polywało żech; żech polywało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ponalywało żeś; żeś ponalywało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ponalywało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ponalywoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ponalywoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ponalywoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ponalywali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ponalywali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ponalywali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ponalywała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ponalywała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ponalywała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ponalywały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ponalywały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ponalywały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ponalywało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ponalywało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ponalywało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ponalywej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ponalywo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ponalywejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ponalywajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ponalywoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ponalywoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ponalywoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ponalywali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ponalywali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ponalywali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ponalywała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ponalywała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ponalywała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ponalywały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ponalywały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ponalywały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ponalywało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ponalywało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ponalywało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ponalywoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ponalywoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ponalywoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ponalywali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ponalywali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ponalywali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ponalywała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ponalywała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ponalywała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ponalywały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ponalywały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ponalywały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ponalywało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ponalywało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ponalywało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyponalywany
rzeczownik odczasown.ponalywani
Rybnik

POL: ponalewać, nalać, napełnić więcej niż jeden pojemnik cieczą.

 

Wejź ponalywej już zupa, bo jo musza tych klusek wachować.

Bezmałą jutro majōm woda zastawić, beztōż ponalywała żech do garcōw.

Jo wōm ponalywōm kawy do szolek, ale musicie se jōm pocukrować.

Podej dalij…