ponasuwać

ponasuwać (sie) – ponasypywać (pol.)

bezokolicznikponasuwać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ponasuwōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ponasuwosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ponasuwo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ponasuwōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ponasuwocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ponasuwajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ponasuwoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ponasuwoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ponasuwoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ponasuwali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ponasuwaliście; żeście ponasuwali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ponasuwali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ponasuwała żech; ponasuwałach; żech ponasuwała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ponasuwała żeś; ponasuwałaś; żeś ponasuwała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ponasuwała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ponasuwały my; my ponasuwały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ponasuwałyście; żeście ponasuwały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ponasuwały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ponasuwało żech; żech ponasuwało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ponasuwało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ponasuwało żeś; żeś ponasuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ponasuwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ponasuwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ponasuwoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ponasuwali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ponasuwali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ponasuwali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ponasuwała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ponasuwała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ponasuwała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ponasuwały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ponasuwały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ponasuwały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ponasuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ponasuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ponasuwało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ponasuwej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ponasuwo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ponasuwejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ponasuwajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ponasuwoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ponasuwoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ponasuwoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ponasuwali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ponasuwali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ponasuwali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ponasuwała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ponasuwała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ponasuwała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ponasuwały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ponasuwały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ponasuwały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ponasuwało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ponasuwało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ponasuwało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ponasuwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ponasuwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ponasuwoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ponasuwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ponasuwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ponasuwali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ponasuwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ponasuwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ponasuwała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ponasuwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ponasuwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ponasuwały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ponasuwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ponasuwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ponasuwało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyponasuwany
rzeczownik odczasown.ponasuwani
Rybnik

POL: ponasypywać, nasypać większa ilość czegoś, napełnić większą ilość pojemników czymś sypkim.

 

Kej byś mi bōł posłoł wczora te miechy, to już bych ponasypołoł dō nich tego ôbiylo.

Ponasuwej mi wōnglo do tych kibli, a jo pozanosza ich do pywnice.

Ponasuwejcie se kawy wiela chcecie, a jo wōm zaleja to wodōm.

Podej dalij…