Pōnbōczek

Pōnbōczek – Pan Bóg (pol.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…Pōnbōczek
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…Pōnbōczka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Pōnbōczkowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…Pōnbōczka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...Pōnbōczkym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…Pōnbōczku
Wołacz l. poj. Ty…Pōnbōczku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…-
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…-
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…-
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…-
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…-
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…-
Wołacz l. mn. Wy…-
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Sōm się chyć roboty a niy yno Pōnbōczka wołosz.

Idź z Pōnbōczkym a przidź nazod z piniōndzami.

Podej dalij…