pōnć

pōnć – pielgrzymka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…pōnć
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…pōnci
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…pōnci
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…pōnć
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...pōnciōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…pōnci
Wołacz l. poj. Ty…pōncio
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…pōnci
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…pōnci
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…pōnciōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…pōnci
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…pōnciami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…pōnciach
Wołacz l. mn. Wy…pōnci
Przimiotnik (jaki? czyj?)-
Rybnik

 

Bōł żech latoś z babōm na pōnci we Czynstochowie.

Ty, to byś sztyjc rajzowała po jakichś pōnciach.

Podej dalij…