pōńś

pōńś – pójść, odejść (pol.)

bezokolicznikpōńś
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pōńda
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pōńdziesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pōńdzie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pōńdymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pōńdziecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pōńdōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poszoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poszoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poszoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poszli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poszliście; żeście poszli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poszli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poszła żech; poszłach; żech poszła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poszła żeś; poszłaś; żeś poszła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poszła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poszły my; my poszły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poszłyście; żeście poszły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poszły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poszło żech; żech poszło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poszło żeś; żeś poszło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poszło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poszoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poszoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poszoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poszli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poszli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poszli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poszła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poszła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poszła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poszły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poszły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poszły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poszło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poszło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poszło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pōńdź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pōńdzie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pōńdźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pōńdōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poszoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poszoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poszoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poszli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poszli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poszli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poszła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poszła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poszła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poszły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poszły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poszły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poszło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poszło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poszło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poszoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poszoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poszoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poszli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poszli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poszli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poszła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poszła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poszła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poszły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poszły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poszły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poszło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poszło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poszło
cz. przysz. złoż l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypōńdzōny
rzeczownik odczasown.pōńdzyni
Rybnik

 

SI: Jeszcze roz bydziesz robiōł haja, to pōńda z chałupy.

PL: Jeżeli jeszcze raz będziesz robił awanturę, to pójdę z domu.

 

SI: Poszoł żech do sōmsiada na mecz, bo baba chciała ôglōndać „Klan”.

PL: Poszedłem do sąsiada na mecz, bo żona chciała oglądać „Klan”.

 

SI: Jak dzieci bydōm chciały iś spać, to pōńdymy nazod.

PL: Jeżeli dzieci będą chciały iść spać, to pójdziemy z powrotem.

 

Podej dalij…