poôbgadować

poôbgadować – poobmawiać (pol.)

bezokolicznikpoôbgadować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poôbgaduja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poôbgadujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poôbgaduje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poôbgadujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poôbgadujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poôbgadujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poôbgadowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poôbgadowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poôbgadowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poôbgadowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poôbgadowaliście; żeście poôbgadowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poôbgadowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poôbgadowała żech; poôbgadowałach; żech poôbgadowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poôbgadowała żeś; poôbgadowałaś; żeś poôbgadowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poôbgadowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poôbgadowały my; my poôbgadowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poôbgadowałyście; żeście poôbgadowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poôbgadowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poôbgadowało żech; żech poôbgadowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poôbgadowało żeś; żeś poôbgadowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poôbgadowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poôbgadowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poôbgadowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poôbgadowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poôbgadowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poôbgadowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poôbgadowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poôbgadowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poôbgadowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poôbgadowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poôbgadowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poôbgadowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poôbgadowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poôbgadowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poôbgadowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poôbgadowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poôbgaduj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poôbgaduje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poôbgadujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poôbgadujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poôbgadowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poôbgadowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poôbgadowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poôbgadowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poôbgadowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poôbgadowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poôbgadowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poôbgadowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poôbgadowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poôbgadowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poôbgadowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poôbgadowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poôbgadowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poôbgadowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poôbgadowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poôbgadowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poôbgadowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poôbgadowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poôbgadowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poôbgadowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poôbgadowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poôbgadowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poôbgadowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poôbgadowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poôbgadowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poôbgadowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poôbgadowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poôbgadowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poôbgadowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poôbgadowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypoôbgadowany
rzeczownik odczasown.poôbgadowani
Rybnik

POL: poobmawiać, obmówić więcej, niż jedną osobę, lub więcej, niż jeden raz kogoś.

 

Ta Gruszczyczka zaś nas bezmała poôbgadowała po wsi, padała mi Hilda. Jak jōm kaj trefia, to ji dziepiyro nazdōm.

Jako to chcesz iś we cwitrze do kościoła, dyć cie ludzie poôbgadujōm.

Podej dalij…